top of page

  קמפוס ביאליק רוגוזין | תל אביב 

הצעה לחלל אינטראקטיבי - חלל וחצר דיגיטילית לרווחת התלמידים ותושבי האזור כאחד.

 

בשיתוף עם תכנית ZELL ליזמות ממרכז הבינתחומי הרצליה ומנהלת בית הספר קמפוס ביאליק רוגוזין.

 

נעשה במסגרת "סומה אדריכלים"

bottom of page