top of page
1C.jpg

  חובות הלבבות 35 | תל אביב 

פרויקט חובות הלבבות 35, 

שכונת שפירא, תל אביב 

בניין חדש בן 3 קומות, קומת גג ומרתף. 

6 יחידות דיור  סה"כ. 

מזמין : יזמות פרטית 

סטטוס : לקראת קבלת היתר

bottom of page