top of page

  בוגרשוב 8 | תל אביב 

בניין חדש בפינת בוגרשוב/ בן יהודה

רובע 5, אזור ההכרזה.

בניין חדש בן 6 קומות וקומת גג.

14 יח"ד ומסחר בקומת הקרקע.

מזמין : יזמות פרטית

 

סטטוס : תכנון

bottom of page