top of page

טרומפלדור 25 תל אביב

תמ"א 38 תוספת על הקיים,

אזור ההכרזה, תב"ע לב העיר.

2.5 קומות על גבי 3 קומות קיימות. 

12 יחידות דיור סה"כ. 

מזמין : קרלין גרופ פיתוח נדל"ן 

סטטוס: לקראת ביצוע

loader,gif
loader,gif
loader,gif
bottom of page