top of page

  סמטת לאן א׳ | תל אביב 

תמ"א 38 תוספת על הקיים,

אזור ההכרזה, תב"ע לב העיר.

2.5 קומות על גבי 3 קומות קיימות. 

14 יחידות דיור סה"כ. 

מזמין : בר כחול לבן פיתוח בע"מ / טיטאן בניה בע"מ 

סטטוס: לקראת אכלוס 

loader,gif
loader,gif
loader,gif
bottom of page